BI 58EC

 

BI 58 EC - NOVÉ

Výrobca: BASF AG, Nemecko
Kategória: Insekticídy proti škodcom
Balenie: 250ml, 100ml, 50ml, 25ml, 10ml

Postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu zo skupiny organofosfátov na ničenie škodlivého hmyzu.

Účinná látka: dimethoate 400 g.l-1, tj. 0,0-dimethyl-S-(N-metylkarbamoylmethyl)-dithiofosfát

Pôsobenie prípravku:
Bi 58 EC-Nové je systémový prípravok. Pôsobí ako požerový a dotykový jed predovšetkým proti
voškám (Aphidoidea), strapkám (Thysanoptera).
Účinná látka dimethoate je látkou zo skupiny organofosfátov. Cicavých a žravých škodcov usmrcuje
ako požerový a dotykový jed.

Poznámky:
1) zákaz vstupu do porastu 7 dní pri ručnej selekcii rastlín
2) kvôli ochrane včiel vykonajte postrek pred kvitnutím alebo po odkvitnutí
3) pred postrekom okrasných rastlín sa odporúča vopred na menšom počte rastlín vyskúšať citlivosť
na tento prípravok v miestnych podmienkach.

Údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a priamych alebo nepriamych vedľajších
účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty:
Pred postrekom okrasných rastlín sa odporúča vopred na menšom počte rastlín vyskúšať citlivosť na
prípravok v miestnych podmienkach. Väčšina botanických druhov prípravok veľmi dobre znáša.
Výnimku tvoria broskyne a z okrasných rastlín chryzantémy.

Opatrenie proti vzniku rezistencie:
Vzhľadom k mechanizmu pôsobenia je vhodné kombinovať BI 58 EC-Nové s prípravkami s odlišným
mechanizmom účinku (pyrethroidy a iné).

Vplyv na užitočné a iné necielené organizmy:
Prípravok je pre včely jedovatý.

Možné negatívne vedľajšie účinky:
Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:
Odmerané množstvo prípravku za stáleho miešania vlejte do nádrže naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to ručne (3 krát po sebe). Výplachovú kvapalinu vlejte do nádrže postrekovača. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Odporúčania pre používateľov veľkospotrebiteľských balení resp. odporúčania spoločnosti BASF nájdete v prílohe.