BIOBIT XL

 

BIOBIT XL

Výrobca: ValentBiosciencis Corporation, USA
Kategória: Biologické proti škodcom
Balenie: 100ml

Biologický insekticíd využívajúci aktivitu baktérií Bacillus thuringiensis var. kurstaki, ktorá má špecifickú účinnosť na larvy motýľov. Má veľmi nízku toxicitu pre vtáky, ryby, cicavce, užitočné organizmy a celkovo na životné prostredie.

Účinná látka: Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki
Formulácia: Biobit XL: SL (rozpustný koncentrát)
Klasifikácia nebezpečnosti: nie je klasifikovaný ako nebezpečná látka
Toxicita pre včely: pre včely relatívne neškodný
Toxicita pre vodné zdroje: prípravok nie je klasifikovaný

Pôsobenie: Bacillus thuringiensis je prirodzene sa vyskytujúca tyčinkovitá baktéria, ktorú môžeme nájsť v pôde, vode i na listoch rastlín. Prvé kmene boli popísané už začiatkom 20. storočia. Tieto baktérie po dozretí vytvoria aj spóry a aj bielkovinové kryštály tzv. endotoxíny, ktoré sú hlavnou účinnou látkou prípravku. Bacillus thurigiensis ssp. Kurstaki je kmeň, ktorý produkuje špecifické endotoxíny narušujúce tráviacu trubicu niektorých druhov hmyzu. Larvy požierajú listy rastlín ošetrených spórami a kryštálikmi baktérie. V tráviacej trubici dôjde pôsobením enzýmov k aktivácii toxínu z kryštálikov, ktoré porušia celistvosť membrán a ochrnutie čriev. To je približne po 2 hodinách po ošetrení a larvy prestávajú žrať. Pôsobením toxínu dôjde asi za 24 hodín k roztrhnutiu steny tráviacej trubice. Spory vstupujú do hemolymfy lariev, kde vyklíčia a spôsobujú infekciu. 72 - 98 hodín od vstupu baktérií do organizmu larvy hynú na otravu krvi. Citlivejšie druhy môžu uhynúť dokonca už po 48 hodinách od infekcie (napr. mlynárik ovocný). Bacillus thurigiensis ssp. Kurstaki je špecificky účinný na húsenice motýľov, takže nenapadá iný hmyz, ani stavovce a teda je najselektívnejším insekticídom. Z tohoto dôvodu je používaný na celom svete v systémoch biologickej ochrany.

Doporučenie pre aplikáciu: Signalizácia náletu obaľovačov sa vykonáva pomocou feromónových lapačov. Biobit sa aplikuje 3 - 5 dní od začiatku silného náletu motýľov, čo zodpovedá odchytu 8-10 samcov obaľovača mramorovaného alebo pásového na jeden lapák za 24 hodín.
Množstvo postrekovej kvapaliny: vinič hroznorodý proti prvej generácií obaľovačov 200 - 300 l/ha, proti druhej generácii obaľovačov a u ovocných drevín 400 - 600 l/ha. Vyššiu dávku prípravku používajte vtedy, ak sa vyskytujú larvy vyšších instarov.
Prípravok Biobit XL môžeme miešať s väčšinou fungicídov i listových hnojív okrem vysoko alkalických. ako je napríklad DAM. či Bordovská zmes.

 

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

 

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka na 10l vody a 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
ovocné dreviny Obaľovač jablčný (1. generácia)   11-23ml AT Ošetrujte na jar pred kvitnutím! Aplikujte podľa signalizácie! Prípravok môžete aplikovať aj vo výsadbách, kde bol nasadený bio-agens Typhlodromus pyri.
ovocné dreviny piadivka jesenná   11-23ml AT Ošetrujte na jar pred kvitnutím! Aplikujte podľa signalizácie! Prípravok môžete aplikovať aj vo výsadbách, kde bol nasadený bio-agens Typhlodromus pyri.
ovocné dreviny priadkovec obrúčkavý   11-23ml AT Ošetrujte na jar pred kvitnutím! Aplikujte podľa signalizácie! Prípravok môžete aplikovať aj vo výsadbách, kde bol nasadený bio-agens Typhlodromus pyri.
ovocné dreviny mníška zlatoritka   11-23ml AT Ošetrujte na jar pred kvitnutím! Aplikujte podľa signalizácie! Prípravok môžete aplikovať aj vo výsadbách, kde bol nasadený bio-agens Typhlodromus pyri.
ovocné dreviny mlynárik ovocný   3,5-7,5ml AT Ošetrujte na jar pred kvitnutím! Aplikujte podľa signalizácie! Prípravok môžete aplikovať aj vo výsadbách, kde bol nasadený bio-agens Typhlodromus pyri.
ovocné dreviny Spriadač americký   23ml AT Aplikujte podľa signalizácie! Prípravok môžete aplikovať aj vo výsadbách, kde bol nasadený bio-agens Typhlodromus pyri.
okrasné dreviny Spriadač americký   23ml AT Aplikujte podľa signalizácie! Prípravok môžete aplikovať aj vo výsadbách, kde bol nasadený bio-agens Typhlodromus pyri.
vinič Obaľovače na viniči   15ml AT Aplikujte podľa signalizácie! Prípravok môžete aplikovať aj vo výsadbách, kde bol nasadený bio-agens Typhlodromus pyri. Ošetrujte 4-5 dní po zistení maxima náletu na feromónové lapače.
kapustová zelenina Mlynárik kapustový   6-12ml AT Ošetrujte v období začiatku liahnutia húseníc!